Kancelaria notarialna Poznań

Julianna Urbańska 2019-05-06 0 komentarzy
Kancelaria notarialna Poznań

Powszechnym wątkiem dotyczącym nieruchomości są spadki. Nic więc dziwnego, że kancelaria notarialna w Poznaniu musi uwzględniać je w swojej ofercie. Sporządza się akty poświadczenia dziedziczenia oraz inne, zależne od konkretnej sytuacji dokumenty. Klienci często nie są zbyt dobrze zorientowani w dokumentacji, jakiej potrzebują. Stąd ważnym zadaniem dla każdego notariusza jest też udzielanie informacji i wyjaśnianie kwestii związanych na przykład z dziedziczeniem mieszkania po zmarłej babci. Potrzebny jest tutaj przejrzysty język i zdolności interpersonalne.

Kancelarie notarialne zajmują się również:

  • sporządzaniem aktów notarialnych i doręczaniem oświadczeń,
  • protokołowaniem,
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów różnego rodzaju dokumentów,
  • przechowywaniem dokumentów i papierów wartościowych,
  • sporządzaniem protestów czeków i weksli.

Kancelaria Notarialna Marta Szafrańska to miejsce, do którego zgłaszają się klienci z różnymi potrzebami. Jak zauważają pracownicy, zakres usług oferowanych przez notariusza jest bardzo szeroki. Ważne jest zachowanie indywidualnego podejścia do każdego klienta i upewnienie się, że dobrze rozumie się jego potrzeby. Przy sporządzaniu dokumentacji należy zachować maksymalną precyzję i umiejętność koncentracji. Kancelaria gwarantuje dyskrecję. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w temacie okoliczności spraw jego klientów. Przy czynnościach notarialnych uwzględnia się aktualne przepisy prawne. Więcej można dowiedzieć się w bezpośrednim kontakcie z notariuszem.

Skomentuj wpis